NL - UK - FR

Medische hulp, voedselhulp, de bouw van een graanopslagplaats enz. :

 

Deze gemeenschap heeft nog talrijke andere noden en wij zoeken hiervoor oplossingen binnen de moge­lijkheden van onze vereniging en door eventueel beroep te doen op bevriende verenigingen.

We hebben het nog niet gehad over de gezondheidsproblemen omdat we van oordeel zijn dat de water­bevoorrading voorrang moet krijgen. Ongezond water is immers een van de voornaamste ziekteoorza­ken.

Zolang onze voornaamste doelstellingen (putten, scholen, kamelen) niet gerealiseerd zijn, zullen wij ge­noegen nemen met het vaststellen van de noden en zullen wij nauwgezet tegemoet komen aan dringen­de behoeften zoals het aankopen van veekoek voor het vee tijdens periodes van extreme droogte of het ondernemen van enige andere dringende actie.

© 2007 Azawagh - Website by www.stephanie.2photographes.be