NL - UK - FR

De school van Tekinawane bestond oorspronkelijk uit een hut van takken die onbruikbaar was tijdens periodes van zandstormen en tijdens het regenseizoen. De leraars werden slecht betaald en er was geen schoolmateriaal.

Azawagh heeft in Tekinawe twee klaslokalen in hard material gefinancieerd alsook een klaslokaal in een naburig dorp.

De bevriende vereniging «De school van Jonathan» zorgt voor de financiering van de schoolmaaltijden en voor de bouw van een opslagruimte voor de levensmiddelen.

Onze vereniging voorziet in een budget voor de huisvesting en een aanvullend salaris voor de twee le­raars. Zes meters hebben zich voorgenomen om hiervoor elk 15 €  per maand te storten.

De school van Adjangafa beschikte over een klaslokaal in hard materiaal, maar door de toename van de schoolbevolking moest een tweede klaslokaal gebouwd worden. We hebben de bouw hiervan gefinan­cierd (9.000 €).

Het aanvullend salaris van de leraars wordt bekostigd door een Italiaanse NGO.

We hebben woningen gebouwd voor de twee leraars.

De onderstaande foto toont het tweede klaslokaal, dat door Azawagh gefinancierd werd.

Onze vrienden Marie-Françoise De Munck en Ali Nono hebben een «internaat» geopend in Tchintabara­den voor de leerlingen uit de dorpen Tekinawane en Adjangafa die hun scholing wensen verder te zetten in het middelbaar onderwijs.

© 2007 Azawagh - Website by www.stephanie.2photographes.be