NL - UK - FR

In Tekinawane moeten vrouwen en kinderen 10km. afleggen om water te vinden dat vaak ongezond is.

Er werd een put gegraven tot een diepte van 70m, zonder dat er water gevonden werd. Ofwel moest er dieper worden gegraven ofwel moest er een boring gebeuren.

We hebben een voorafgaande studie gefinancierd (Rapport Sandao), die wijst op de noodzaak om tot op 500m. te boren om water te vinden (boring met contre-puits).

Dergelijk werk vergt een aanzienlijk budget, hetgeen ons er toe brengt om andere oplossingen in over­weging te nemen.

In Adjangafa was de waterput ingestort. Het dichtstbijzijnde waterwinningspunt bevindt zich op 12 km afstand, in Tchintabaraden. We zijn begonnen met het graven van een nieuwe put. Op 27 mei 2009 zijn we op een diepte van 90 m. op de grondwaterspiegel gestoten. Sindsdien komen mensen en dieren er drinken.

Wij hebben een plan opgezet voor de hele zone (60km op 40km) om een network van putten te boren op 15 à 20km van mekaar, zowel voor de bevolking als voor het vee.

Het totale watervoorzieningsplan voor het gebied is uiteengezet in de Hebdromadaire nr 31 (6/07/2017 - FR).

© 2007 Azawagh - Website by www.stephanie.2photographes.be